Създаване на център за върхови постижения


Повишаване на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водеща научна организация в Италия, както и подобряване на капацитета за реализиране на върхови постижения в областта на научните изследвания. Последното беше реализирано чрез изграждане, развитие и модернизиране на център за върхови постижения, което допринесе за преодоляване на недостига на конкурентни и международно признати научно изследователски комплекси, отговарящи на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в областите на интерес за европейската икономика. Този центът ще създаде възможно най-добри условия за привличане на висококвалифицирани изследователи за провеждане на научноизследователска дейност на високо ниво в европейски мащаб в приоритетните области на Стратегии на Европа 2020 и подобри значително потенциала за приложни научни изследвания, експериментална развойна дейност и иновации.

Related Projects