Конструиране и пускане в експлоатация на кохерентен влакнесто-оптичен приемо-предавателен блок за приложения във влакнесто-оптичните сензорни системи

Прогресът във влакнесто-оптичните технологии предлага изключителни възможности за разработка на широк спектър от високо-чувствителни влакнесто-оптични (ВО) сензори в много нови области на приложения. Базови структурни елементи на ВО-сензорните системи са приемо-предавателните блокове, зависещи от архитектурата на сензорите, техните параметри и области на използване. Тук ние представяме един разработен и тестван кохерентен ВО-приемо-предавателен блок с по-универсално приложение за използване при разработката на различни видове ВО-сензори. Той се състои от кохерентен диоден лазер, ВО-усилвател (при необходимост), широкоивичен ВО-модулатор, опорен канал, ВО-циркулатор, изходен смесителен ВО-блок, фотонен детектор с усилвател и цифров осцилоскоп. Параметрите на блока могат лесно да бъдат избирани в зависимост от ВО-сензора, който удобно се включва в обща система с разработения блок през изхода на ВО циркулатора. Действието на блока бе тествано чрез регистрация на разсеяните кохерентни сигнали от релеевски тип в стандартно едномодово влакно с дължина 1км . Изследванията демонстрираха високата чувствителност на блока и възможността за работа с единични лазерни импулси без натрупване. В този вид представеният блок може да се използва на етапите на конструктивна разработка за анализ на работата на различни ВО сензори – хидрофони, откриване на нарушители, акселерометри и др.,работещи в непрекъснат или импулсен режими.

Related Projects