Холографско визаулизиране, формиране на светлинни снопове и спекъл метрология с компютърно генерирани холограми

Изследванията в рамките на проекта са в областта на холографското визуализиране, формиране на светлинни снопове и спекъл метрология с компютърно генерирани холограми. За целта се осъществява компютърно генериране на входни данни за холографско цифрово устройство за формиране на триизмерни образи и оптимизиране на веригата триизмерен холографски запис – пренос на данни – холографско визуализиране. Чрез дизайн на фазови разпределения за пространствено-светлинен модулатор се изследва контролируемото формиране на кохерентни светлинни снопове и се генерират дифракционни оптични елементи. В областта на динамичната спекъл метрология се разработват методи за безконтактно наблюдаване на скоростта на протичане на процеси в образци от индустриално или биологично естество чрез запис на серия от променящи се във времето спекъл изображения върху повърхността на дифузно отразяващ обект.

Related Projects