Разработване на нови лабораторни установки по физика предназначение за висшето и средното образование. Изготвяне на видео ръководство. Изготвяне на компютърен модел на Поляриметър

Създаване на основна позиция сред средните, основни училища и университетите и снабняване със демонстрационни материали по природни и инженерни науки. Представяне и оптимизация на продуктите и изграждане и поддържане на добър имидж на бенефициента. Успешно е реализирана специфична маркетинговата стратегия. Проекта заема ключова роля при Създаването на по-добри познания в областта на средното, основно и висшето образование по природни и инженерни науки и изграждане на контакти и личнистни отношения между учители, директори, ректори, декани и представители от МОН. Проектацялостно задоволява потребителското търсене и нуждите на училищата и университетите съобразени с ограничения им бюджет.

Related Projects