Инкубатор за креативни иноватори

Проекта подпомога реализирането на стратегията на чуждестранни и местни инвеститори, която е ориентирана към изграждането на ефективна система за развитие и подпомагане на приложните индустриализации, иновационната дейност и трансфера на технологии. Това включва трансформиране на идеи на иноватори и в иновативни пазарни продукти, процеси и услуги, както и иницииране и подпомагане на съвместни проекти за трансфер на технологии между инвеститорите и иноваторите на национално и международно равнище

Related Projects