Пловдив в близък план

4000 Пловдив
улица „Александър С. Пушкин“№13

София в близък план

1000  София

ул. “Триадица” № 5Б

Благоевград в близък план

2704  Благоевград,
Регионален мениджър Благоевград:
Теодора Ганева
Моб.: +359 895 420 152
ganevat@mail.bg

Разград в близък план

7200  Разград,
Регионален мениджър област Разград:
Лидия Младенова Станчева
Моб.: +359 885 007 509

Панагюрище в близък план

4500 Панагюрище
Регионален Сътрудник бизнес администрация и мениджмънт за Панагюрище :
Мария Станчева,
Моб.: +359 879 271 886.
Мейл: mim.kiss@abv.bg