​МИВАМА ЕООД предоставя най-висок клас услуги в следните области:

  • Информация и консултации за Европейскиа съюз – политики, идеи, цели и програми, институции;
  • Предоставянето на консултантската услуга по подготовката на проектното предложение
  • Консултиране по програма Хоризонт 2020 – потенциални възможности, подкрепа при формулиране на идеята, подготовката на проекта, съдействие за намиране на партньори, подкрепа при комуникацията и  преговорите с европейската администрация и с партьорите по проекта;
  • Подкрепа при управлението на проектите;
  • Консултации и изготвяне на проектни преложения по Оперативните програми на ЕС 2014-2020. Управлението и отчитането на проекта;
  • Изготвяне на бизнес анализи;
  • Изготвяне на тръжни документации по Закона за обществените поръчки, както консултации и подкрепа по всички нормативни документи, свързани с разходването на публични средства;
  • Изготвяне на стратегии за развитие на бизнес структури и предложения за източници на финансиране;
  • Проучване относно предварителната оценка за допустимост на бенефициент по конкретна програма
  • Анализ на предварителната оценка за класиране на бенефициент по конкретна програма