Ние сме водеща компания в сферата на:

 • Изготвяне на бизнес анализи;
 • Изготвяне на стратегии за развитие на бизнес структури
 • Проучване относно предварителната оценка за допустимост на бенефициент по конкретна програма
 • Анализ на предварителната оценка за класиране на бенефициент по конкретна програма
 • Текстообработка и работа с файлове
 • Цялостно дистанционно администриране на управление на компании или отделни отдели
 • Пускане в експлоатация на производствени участъци, административни отдели и звена
 • Процедури за защита на интелектуалната собственост на национално и интернационално ниво
 • Изготвяне на иновационни стратегии
 • Внедряване на иновации
 • Изготвяне на концепция за създаване на иновация на национално и интернационално ниво и нейната реализация
 • Виртуална офис администрация
 • Комуникация с клиенти, институции и доставчици
 • Маркетинг, реклама и продажби
 • Подбор на служители
 • Организиране на обучения и развитие на служители
 • Изготвяне на бизнес план
 • Изготвяне на бизнес анализ
 • Оборудване на промишлени предприятия
 • Внедряване на ЕРП системи
 • Изготвяне на пазарни анализи и проучвания
 • Изготвяне на конкурентен анализ
 • Валидиране на системи за качество
 • Валидиране на системи за оптимизация на производство
 • Валидиране на складови програми
 • Изготвяне на технологични карти и технологии за производство
 • Смяна на статут на имот
 • Обучения по всички теми за ЕС, по структуриране на проектния цикъл и управление на успешен проект
 • Изготвяне на тръжни документации по Закона за обществените поръчки, както консултации и подкрепа по всички нормативни документи, свързани с изразходването на публични средства
 • Предоставянето на консултантската услуга по подготовката на проектното предложение
 • Консултиране по програма Хоризонт 2020 – потенциални възможности, подкрепа при формулиране на идеята, подготовката на проекта, съдействие за намиране на партньори, подкрепа при комуникацията и преговорите с европейската администрация и с партьорите по проекта;
 • Подкрепа при управлението на проектите;
 • Консултации и изготвяне на проектни предложения по Оперативните програми на ЕС 2014-2020. Управлението и отчитането на проекта;