В областта на професионалното обслужване на производствени предприятия ние предлагаме следните видове бизнес консултантски услуги на нашите клиенти

 • Оборудване на промишлени предприятия
 • Валидиране на системи за качество
 • Валидиране на системи за оптимизация на производство
 • Валидиране на складови програми
 • Изготвяне на технологични карти и технологии за производство
 • Пускане в експлоатация на производствени участъци, административни отдели и звена
 • Процедури за защита на интелектуалната собственост на национално и интернационално ниво
 • Изготвяне на иновационни стратегии
 • Внедряване на иновации
 • Изготвяне на концепция за създаване на иновация на национално и интернационално ниво и нейната реализация
 • Внедряване на ЕРП системи

МИВАМА ООД е иноватор в областта на професионалното обслужване на производствени предприятия прилагаща най-добрите световни практики за управление и собствено know-how решенията на своите клиенти като подобрява ефективността на производството и управлението в предприятията с различен мащаб и предмет на дейност

Утвърдената методика на МИВАМА ООД гарантира реализацията на проектите в планираните срокове и получаване на първи резултати и ефект за клиента още преди края на изпълнението на конкретната задача.

Прилагането на стратегиите на МИВАМА ООД водят до трансформации за по-висока производствена ефективност и оптимизация на бизнес-процесите

Ние работим със собствениците и мениджърските екипи по иновационен маркетинг, стратегическо планиране, организационно проектиране, производствен и управленски реинженеринг, индустриална и търговска логистика, развитие на хората, модели за производствена ефективност и бизнес съвършенство.

Осъществяваме диагностика и организационно проектиране на нови или непълно развити фирмени функции (маркетинг, иновации, логистика, продажби, персонал).

Направете запитване за индивидуална оферта на office@mivamaltd.eu

Ще изготвим за вас индивидуална оферта до 3 работни дни