В областта на Комуникацията , кореспонденция и офис администрацията ние предлагаме следните видове услуги на нашите клиенти

 • Текстообработка и работа с файлове
 • Виртуална офис администрация
 • Комуникация с клиенти, институции и доставцичи
 • Маркетинг, реклама и продажби
 • Изготвяне на тръжни документации по Закона за обществените поръчки, както консултации и подкрепа по всички нормативни документи, свързани с изразходването на публични средства

Комуникацията с клиенти се извършва посредством E-mail, телефон, чат, лични срещи, периодични обаждания и изпращане на бюлетини

Комуникацията с институции се изразява в
Съдействие при работа с юридически лица, държавни институции, организации и частни лица.  При тази комуникаци се изготвят на документи, формуляри, бланки и др. МИВАМА ООД представлява своите клиенти пред институции, както и изготвя подава жалби и др. нормативни документи 

Комуникация с доставчици се изразява в проучване на оферти и комуникация при сключване на договори  МИВМА ООД изготвя документи, формуляри, бланки и др.
и представлява своите клиенти пред доставчиците.

Текстообработка и работа с файлове се изразява в

 • Набор, редактиране и форматиране на текст
 • Редакция на книги преди печат 
 • Работа с текстове на български и английски език
 • Конвертиране и обединяване на файлове 
 • Обработка на изображения Цялостна работа с MS Office, Photoshop, CorelDraw, SolidWorks и др.

Офис администрацията се изразява в

 • Комуникация с клиенти (телефон, e-mail, чат, лична среща) 
 • Комуникация с доставчици на услуги 
 • Комуникация с институции, съдействие по казуси и проблеми 
 • Работа с партньори 
 • Изготвяне на оферти 
 • Обслужване на входяща/изходяща поща 
 • Изготвяне и поддръжка на бази данни
 • Изготвяне на договори и различни бланкови документи 
 • Анализ на пазарни сегменти и конкуренция 
 • Изготвяне на презентации и представяне на продукти и услуги 
 • Работа с куриери 
 • Проучвания на доставчици – банки, мобилни и фиксирани оператори, куриери, офис консумативи и др.

 

Направете запитване за индивидуална оферта на office@mivamaltd.eu

Ще изготвим за вас индивидуална оферта до 3 работни дни