В областта на виртуалния бизнес мениджмънт ние предлагаме следните видове бизнес консултантски услуги на нашите клиенти:

  • Цялостно дистанционно администриране на управление на компании или отделни отдели
  • Подбор на служители
  • Организиране на обучения и развитие на служители
  • Изготвяне на стратегии за развитие на бизнес структури
  • Изготвяне на бизнес анализи
  • Внедряване на ЕРП системи
  • Процедури за защита на интелектуалната собственост на национално и интернационално ниво
  • Изготвяне на иновационни стратегии
  • Внедряване на иновации
  • Изготвяне на концепция за създаване на иновация на национално и интернационално ниво и нейната реализация

МИВАМА ООД е иноватор в областта на виртуалното управление на вашия бизнес, което е базирано на основите на управленските, икономическите, правните и поведенческите науки. Компанията разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на маркетинга, предприемачеството, счетоводството, финансите, статистиката, управлението на инвестициите, човешките ресурси, иновациите в бизнес организациите, административната култура, организационното поведение и етиката в бизнеса.
Стратегията на МИВАМА ООД свързана с виртуалния бизнес мениджмънт е насочена към изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически задачи, с акцент върху набиране и обработване на информация за вземане на управленски решения и познания чрез усвояване на теории, принципи, подходи и методи, водещи до благоприятно бизнес развитие на нашите клиенти.

Направете запитване за индивидуална оферта на office@mivamaltd.eu

Ще изготвим за вас индивидуална оферта до 3 работни дни