В областта на анализирането и изготвянето на Бизнес планове ние предлагаме следните видове бизнес консултантски услуги на нашите клиенти

  • Изготвяне на бизнес план
  • Изготвяне на бизнес анализ
  • Изготвяне на пазарни анализи и проучвания
  • Изготвяне на конкурентен анализ

МИВАМА ООД е специализирана в изготвянето на бизнес планове в различни сфери според нуждите на своите клиенти. Нашите бизнес консултанти са с богат опит в множество направления и ще изготвят за вас професионален импортно ориентиран бизнес план. Бизнес плана изготвен от нашите експерти е предназначен за целите на ефективното управление и планиране развитие на дейността на вашата компания. Той позволява ръководството на компанията да оцени финансовото равновесие, да координира целите, да планира отделните етапи от бъдещото развитие на компанията.

МИВАМА ООД е специализирана в изготвянето на бизнес анализи, пазарни анализи и проучвания и на конкурентни анализи. Анализите обхващат обема на пазара, динамиката на неговото развитие, нивото на цените, конкурентната среда, перспективите на вашата компания и продуктите ви, общите условия на пазара и възможностите за достъп до него. Нашите професионални анализи са в услуга както за компаниите, които имат богато портфолио, искат да задържат позициите си и да се развиват, така и за тези, които са в процес на развитие.

Направете запитване за индивидуална оферта на office@mivamaltd.eu

Ще изготвим за вас индивидуална оферта до 3 работни дни